Zmiany klimatyczne – adaptacja czy przeciwdziałanie?

Zmiany klimatyczne – adaptacja czy przeciwdziałanie?

Aktualności Zmiany klimatyczne – adaptacja czy przeciwdziałanie? W dniach 20-21 listopada, w Łodzi odbył się V Kongres Biogospodarki. Wzięło w nim udział około 800 uczestników. Wśród wykładowców nie zabrakło przedstawicieli świata...
Nagroda SZKIEŁKO I OKO

Nagroda SZKIEŁKO I OKO

Aktualności NAGRODA SZKIEŁKO I OKO Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji w Licheniu Starym przyznało Nagrodę SZKIEŁKO I OKO za wyjątkowy wkład w budowanie kapitału wiedzy i rozwój badań...
Nagroda SIEWCY

Nagroda SIEWCY

Aktualności NAGRODA SIEWCY Serdecznie gratulujemy Panu Kazimierzowi Zgole, który w tym roku został laureatem Nagrody Siewcy Kręgu ZDROWA ZIEMIA.  Co roku Kapituła Stowarzyszenia przyznaje Nagrodę za zaangażowanie i konsekwentną pracę na rzecz...
Konferencja w Licheniu – podsumowanie

Konferencja w Licheniu – podsumowanie

Aktualności IX Ogólnopolska Konferencja w Licheniu Starym – podsumowanie IX Ogólnopolska Konferencja w Licheniu Starym już za nami. Było poważnie, merytorycznie, a niekiedy serdecznie i wzruszająco. Dziękujemy naszym wykładowcom...
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Aktualności Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (28.06.2017) Zarząd Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury (zwanego dalej SE-DN) działając na podstawie §23 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej WZC)...