Jedno zdrowie

Jedno zdrowie

Artykuły Jedno zdrowie Żeby wyjaśnić istotę koncepcji jednego zdrowia wystarczy narysować okrąg. Zobaczymy wtedy, że ze środowiskiem, każdym ekosystemem, światem roślin i zwierząt łączy nas łańcuch zależności. Zobaczymy, że ten łańcuch nie ma...
Biologizacja

Biologizacja

Artykuły Biologizacja Biologizacja to stosowanie i wdrażania takich technologii, które nie naruszają bioróżnorodności. To zastosowanie praw i procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych w różnych dziedzinach gospodarki....