WSZYSCY CZŁONKOWIE
STOWARZYSZENIA EKOSYSTEM – DZIEDZICTWO NATURY

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury (zwanego dalej SE-DN) działając na podstawie §23 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej WZC) na dzień 28 czerwca 2019 roku w Warszawie w biurze Stowarzyszenia przy ul. Menueta 26 o godz. 12:00.

            Gdyby Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie mogło odbyć się w tym terminie z powodu nieosiągnięcia wymaganego kworum, Zarząd SE-ND, na podstawie §24 Statutu SE-DN zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 rokuWZC, które odbędzie się w drugim terminie o godz. 12:30 w tym samym miejscu.