Człowiek i środowisko

– jedno zdrowie – wspólna odpowiedzialność

Zawiadomienie o śmierci Stanisława Kolbusza

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem informujemy, że 12 lipca 2024 roku zmarł Stanisław Kolbusz, nasz Prezes i Przyjaciel. Stanisław/Staszek był wizjonerem i społecznikiem, inspirował i motywował do zmian,potrafił dostrzec i docenić rzeczy pozornie nieistotne.Był...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 11.07.2024

WSZYSCY CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA EKOSYSTEM - DZIEDZICTWO NATURY ZAWIADOMIENIE             Zarząd Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury (zwanego dalej SE-DN) działając na podstawie §23 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków...

Konferencja Licheń 2019 – PODSUMOWANIE

Konferencja pt.: Grunt to zdrowie. Probiotechnologia w dobrych praktykach rolniczych.
Termin: 21-22 października 2019

Problem

Od tysięcy lat uprawiamy ziemię. Na przestrzeni wieków stopniowo rozwijaliśmy technologie uprawy, by zwiększyć plony. Jednak intensywna produkcja, przemysł i chemia przyniosły nam więcej niebezpieczeństw i zagrożeń niż korzyści. Zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, przemysłowa produkcja roślin i zwierząt, spadek jakości żywności, choroby cywilizacyjne – to problemy, z którymi borykamy się na co dzień.

Rozwiązanie

Zdrowie człowieka to odbicie zdrowia ekosystemu. Bez żyznej gleby nie będzie zdrowych roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego nie szkodź ludziom ani środowisku, weź tylko tyle, ile potrzebujesz, zostaw ekosystem w lepszym stanie, niż go zastałeś, napraw to, co zepsułeś.

Dziedzictwo natury

Wieś to nie tylko miejsce, a rolnictwo to nie tylko dział gospodarki. To także nieporównywalny z niczym kapitał, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Naszą powinnością jest przekazanie go dzieciom, wnukom, tym, którzy przyjdą po nas. Ten kapitał jest naszym naturalnym bogactwem.
Dziedzictwo natury obejmuje wszystko to, co w biologicznych i fizycznych formach przekazuje człowiekowi przyroda łącznie z prawami i procesami w niej zachodzącymi.

Nasze wartości

Współdziałanie

Bez ludzi, bez współdziałania nasze idee i inicjatywy straciłyby sens. Tylko razem możemy zrobić więcej i lepiej.

Zdrowa gleba

W glebie żyje 1/4 wszystkich organizmów. Bez nich na naszej planecie nie zakiełkowałoby życie, a Ziemia byłaby jak Księżyc.

Natura i bioróżnorodność

To nasz największy skarb. Żyjmy w zgodzie z naturą i poszanowaniem jej praw – świadomi, odpowiedzialni i różnorodni.

Jedno zdrowie

Wszystkie istoty wiąże łańcuch zależności, a każde jego ogniwo jest tak samo ważne. Nasze zdrowie jest ściśle związane ze stanem środowiska, ekosystemem, w którym żyjemy, z dobrostanem zwierząt oraz różnorodnością życia gleby.

O jednym zdrowiu

Jedno zdrowie

Wszystkie istoty wiąże łańcuch zależności, a każde jego ogniwo jest tak samo ważne. Nasze zdrowie jest ściśle związane ze stanem środowiska, ekosystemem, w którym żyjemy, z dobrostanem zwierząt oraz różnorodnością życia gleby.

Biologizacja rolnictwa

Biologizacja to stosowanie i wdrażania takich technologii, które nie naruszają bioróżnorodności. To zastosowanie praw i procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych w różnych dziedzinach gospodarki.

Dlaczego biologizacja?

Polski Klaster Technologii Mikrobiologicznych

ProBioCluster skupia podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą w zakresie opracowywania bądź pozyskiwania technologii mikrobiologicznych, wytwarzania wyrobów mikrobiologicznych oraz podmioty świadczące usługi w oparciu o te technologie, instytucje otoczenia biznesu, instytuty naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Jego koordynatorem jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury.

Instytut Technologii Mikrobiologicznych

W ramach Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych ProBioCluster w 2014 roku został powołany Instytut Technologii Mikrobiologicznych. Jest to wyspecjalizowana jednostka badawcza Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury. Wszyscy członkowie Klastra korzystają z oferowanych przez ITM usług na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis.

Zapraszamy do współpracy

Dołącz do nas