Artykuły

Jedno zdrowie

Jedno zdrowie

Wszystkie istoty wiąże łańcuch zależności, a każde jego ogniwo jest tak samo ważne. Nasze zdrowie jest ściśle związane ze stanem środowiska, ekosystemem, w którym żyjemy, z dobrostanem zwierząt oraz różnorodnością życia gleby.

czytaj dalej
Biologizacja

Biologizacja

Biologizacja Biologizacja to stosowanie i wdrażania takich technologii, które nie naruszają bioróżnorodności. To zastosowanie praw i procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych w różnych dziedzinach gospodarki. Dlaczego biologizacja? Szukaliśmy takiego...

czytaj dalej
Kompost – czarne złoto ogrodników

Kompost – czarne złoto ogrodników

Kompost jest jednym z najlepszych nawozów organicznych używanych w rolnictwie. O wartości kompostu decyduje głównie jego jakość uzależniona składem komponentów użytych do jego produkcji oraz przebiegu samego procesu kompostowania.

czytaj dalej