Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (28.06.2017)

Zarząd Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury (zwanego dalej SE-DN) działając na podstawie §23 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej WZC) na dzień 28 czerwca (środa) 2017 roku na godz. 13:00.

Miejsce: Menueta 26, 02-827 Warszawa

Gdyby Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie mogło odbyć się w tym terminie z powodu nieosiągnięcia wymaganego kworum, Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie §24 Statutu zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku WZC, które odbędzie się w drugim terminie o godz. 13:30 w tym samym miejscu.

Serdecznie zapraszamy.

Dokumenty do pobrania