Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (12.06.2018)

Zarząd Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury (zwanego dalej SE-DN) działając na podstawie §23 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej WZC) na dzień 12 czerwca 2018 roku w Warszawie w biurze Stowarzyszenia przy ul. Menueta 26 o godz. 12:30

Gdyby Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia nie mogło odbyć się w tym terminie z powodu nieosiągnięcia wymaganego kworum, Zarząd SE-ND, na podstawie §24 Statutu SE-DN zwołuje na dzień 12 czerwca 2018 roku WZC, które odbędzie się w drugim terminie o godz. 13:00 w tym samym miejscu.

Dokumenty do pobrania