Konferencje

VIII Ogólnopolska Konferencja – Podsumowanie

W dniach 12 i 13 września, w Licheniu Starym odbyła się już VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa”, pt.: Człowiek i środowisko. Jedno zdrowie – wspólna odpowiedzialność. Konferencja poświęcona była zagadnieniom z obszaru rolnictwa, gospodarki komunalnej i medycyny. Jej celem było upowszechnianie Koncepcji Jednego Zdrowia, która zakłada, że zdrowie człowieka zależy od zdrowia gleby, roślin i zwierząt. Zaproszeni wykładowcy to doświadczeni specjaliści z obszaru medycyny, weterynarii oraz rolnictwa.

Konferencja wpisała się w najnowsze trendy gospodarcze, które wyznaczają kierunki rozwoju gospodarki cyrkularnej, w tym naturalnych technologii. Wszyscy prelegenci zgodnie potwierdzają, że stosowanie biologicznych czynników w różnych obszarach życia: w uprawie roślin, w chowie zwierząt, w rewitalizacji środowiska oraz w profilaktyce zdrowia jest konieczne by wprowadzić w życie Koncepcję Jednego Zdrowia.

Serdecznie dziękujemy prelegentom oraz uczestnikom za udział w Konferencji. Mamy głęboką nadzieję, że zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym to wydarzenie spełniło Państwa oczekiwania.

Dziękujemy również Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – za objęcie Konferencji Patronatem Honorowym; patronom medialnym – Polskiemu Radiu S.A. i magazynowi AGRO, Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu SA – za mecenat Konferencji oraz partnerom merytorycznym: Polskiej Izbie Technologii i Wyrobów Naturalnych oraz ProBiotics Polska Sp. z o. o. Dziękujemy za wsparcie i pomoc w przygotowaniu Konferencji. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólne działania przyczynią się do upowszechniania Koncepcji Jednego Zdrowia.

Program konferencji

Poniedziałek 12.09.2016

I. Biologizacja w rolnictwie i zdrowiu człowieka

Biologizacja – odnowa zdrowego życia. Polska koncepcja Jednego Zdrowia
Stanisław Kolbusz – Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury, Warszawa

Stan środowiska naturalnego – wybrane zagadnienia i badania naukowe
dr Roman Izdebski – Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych, Warszawa

Korporacyjny model gospodarki żywnościowej – zagrożenie dla środowiska i człowieka
prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska

Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na wydajność aparatu fotosyntetycznego roślin
dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, prof. SGGW w Warszawie
Michał Świątek – Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku

Reakcja pszenicy ozimej na różne dawki probiotyku
dr inż. Jacek Wereszczaka – Agro-Eko-Land, Szczecin

Edukacja i praktyka. Doświadczenia Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z probiotechnologią
Wioletta Kmiećkowiak – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Poznań

II. Probiotechnologia w chowie i hodowli zwierząt

Suplementacja ziołowa i probiotyczna jako droga do eliminacji antybiotyków
lek. wet. Łukasz Latała – LADROB, Opole

Zastosowanie probiotechnologii w hodowli bydła mięsnego rasy Limousine
Patryk Szerfenberg – rodzinne gospodarstwo rolne, Gniezno

Wpływ probiotycznych mikroorganizmów na wyniki chowu karpi w stawach
dr Mirosław Cieśla – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wpływ zastosowania ProBio Emów na jakość mleka oraz warunki mikroklimatu w oborze krów mlecznych.
Wyniki całorocznych obserwacji w ramach prac magisterskich Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

Tadeusz Maciejewski – Licencjonowany Doradca Probiotechnologii, Chotomów

Mikroorganizmy w życiu pszczoły
Roman Bułka – Gospodarstwo Pszczelarskie MED-APIS, Niezabyszewo

III. Probiotechnologia w uprawie roślin

Rola i znaczenie biologicznych czynników w uprawie i ochronie roślin
prof. dr hab. Ewa Solarska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Stabilizacja zasobności odżywczej gleby przy pomocy kompozycji pożytecznych mikroorganizmów
w oparciu o kilkuletnie doświadczenia gospodarstw z terenu Małopolski

Elżbieta Duran – Małopolskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Młodziejowicach

Wpływ sposobu uprawy roślin na ich mikrobiom
Marcelina Olszak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wpływ probiotyków na jakość jabłek oraz orzechów laskowych i ich zdolność przechowalniczą
dr inż. Bogumił Markuszewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wtorek 13.09.2016

Dorobek Kręgu ZDROWA ZIEMIA

Innowacyjność ProBio Emów. Natura intruzem systemu
Bogusław Górski dr inż. – Wytwórnia Probiotyków, Bratuszyn

Organizacja rynku warzyw ekologicznych świeżych i przetworzonych – projekt współpracy w ramach Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych
Piotr Krajewski – Ekologiczne Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Krajewscy, Wilczkowice Dolne

Mechanizmy wspomagania wzrostu roślin przez pożyteczne mikroorganizmy izolowane ze środowiska – wyniki badań realizowanych w Instytucie Technologii Mikrobiologicznych
Michał Świątek – Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku

Metoda KWADRANT-Ekosystem w gospodarce komunalnej i rewitalizacji środowiska

Pozyskiwania surowców z organicznych odpadów komunalnych
dr inż. Daniel Kopiec – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.

Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w różnych technologiach kompostowania
dr hab. Wojciech Stępień – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Metoda KWADRANT-Ekosystem w gospodarce komunalnej i rewitalizacji środowiska
Wiesław Zembrzycki – Kwadrant-Ekosystem, Warszawa

Probiotechnologia dla zdrowia człowieka

Holistyczne podejście w leczeniu chorób nowotworowych i chorób przewlekłych
dr hab. Anil Agrawal, prof. nadzw. – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Probiotyki – klucz do zdrowia człowieka. Najnowsze doniesienia naukowe
dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń – Polska Akademia Dietetyki i Mikroodżywiania, Katowice

Borelioza – kontrowersje wokół diagnozy, leczenia i przenoszenia choroby. Rola żołądkowego kwasu solnego w zapobieganiu chorobom autoimmunologicznym
dr Józef Krop – Eco Health and Wellness Center Inc., Kanada

Gospodarstwo ProBio Ekonomiczne. Zdrowie zaczyna się od zdrowej gleby
Sławomir Gacka – ProBiotics Polska Sp. z o.o., Bratuszyn

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->@media (min-width: 981px){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.logo-srodek .header-image {width: 1080px;}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.logo-srodek div.header-content-container.center {position: absolute; opacity: .5;}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>