Aktualności

PRACA W ITM – Kierownik Laboratorium Fizykochemii, Starszy specjalista ds. analiz

Instytut Technologii Mikrobiologicznych jest nową jednostką badawczo-rozwojową polskiego klastra technologii naturalnych ProBioCluster.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Kierownik Laboratorium Fizykochemii
Miejsce pracy: Turek, woj.wielkopolskie

Zakres obowiązków
 • Nadzór i organizacja pracy laboratorium  – planowanie i zapewnienie ciągłości pracy laboratorium, koordynacja i nadzór pracy podległego zespołu
 • nadzór nad terminowym wykonywaniem zleceń w laboratorium
 • wykonywanie oznaczeń metodami klasycznymi i instrumentalnymi
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości
 • współpraca z jednostkami badawczymi oraz klientami przy realizacji prac badawczo – rozwojowych
 • znajomość przepisów, procedur, etc., związanych z wykonywanymi zadaniami
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja już istniejących pod kątem efektywności ekonomicznej
 • opracowanie raportów i sprawozdań z prowadzonych badań
 • rozwiązywanie problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • nadzór nad aparaturą odczynnikami
 • przygotowanie warsztatu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych badań i projektów
 • przygotowywanie laboratorium do wdrożenia systemów jakościowych
 • opracowywanie nowych procedur badawczych i ogólnych, aktualizacja i optymalizacja procedur już istniejących
 • przygotowanie danych do kalkulacji kosztów oraz cen usług i badań wyspecyfikowanych w zapytaniach ofertowych kierowanych do laboratorium analiz instrumentalnych
 • tworzenie ofert i kierowanie ich do klientów
 • czynny udział w tworzeniu i poszerzaniu oferty ITM, poszukiwanie nowych kierunków badań i usług
Od kandydatów oczekujemy
 • wykształcenia wyższego o profilu chemicznym
 • minimum 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierownika laboratorium chemicznego
 • doświadczenia w badaniach z zakresu analizy klasycznej i instrumentalnej
 • bardzo dobrej znajomości obsługi wysokowyspecjalizowanej aparatury laboratoryjnej (m.in. LC-MS/MS, GC-MS, spektrometr, inne)
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym i wiedza z zakresu zarządzania systemem jakości w Laboratorium opartym o normę PN-EN ISO 17025 będą dodatkowym atutem
 • doświadczenia w zakresie opracowywania, wdrażania i walidacji metod analitycznych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dociekliwości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • dokładności w realizacji zadań oraz umiejętności poprawnego wyciągania wniosków
 • dobrej organizacji pracy, sumienności
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego

Starszy specjalista ds. analiz w Laboratorium Fizykochemii
Miejsce pracy: Turek, woj.wielkopolskie

Zakres obowiązków
 • wykonywanie oznaczeń metodami klasycznymi i instrumentalnymi
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych
 • prowadzenie badań rutynowych
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości
 • współpraca z jednostkami badawczymi oraz klientami przy realizacji prac badawczo – rozwojowych
 • koordynacja pracy zespołu laboratorium
 • znajomość przepisów, procedur, etc., związanych z wykonywanymi zadaniami
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja już istniejących pod kątem efektywności ekonomicznej
 • pobieranie prób do wykonywanych badań
 • opracowanie raportów i sprawozdań z prowadzonych badań
 • rozwiązywanie problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • nadzór nad aparaturą i odczynnikami
 • przygotowanie warsztatu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych badań i projektów
 • przygotowywanie laboratorium do wdrożenia systemów jakościowych
 • opracowywanie nowych procedur badawczych i ogólnych, aktualizacja i optymalizacja procedur już istniejących
 • przygotowanie danych do kalkulacji kosztów oraz cen usług i badań tworzenie ofert i kierowanie ich do klientów
 • czynny udział w tworzeniu i poszerzaniu oferty ITM, poszukiwanie nowych kierunków badań i usług
Od kandydatów oczekujemy
 • wykształcenia wyższego o profilu chemicznym
 • doświadczenia w badaniach z zakresu analizy klasycznej i instrumentalnej
 • bardzo dobrej znajomości obsługi wysokowyspecjalizowanej aparatury laboratoryjnej (m.in. LC-MS/MS, GC-MS,spektrometry, inne)
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym i wiedza z zakresu zarządzania systemem jakości w Laboratorium opartym o normę PN-EN ISO 17025 będą dodatkowym atutem
 • doświadczenia w zakresie opracowywania, wdrażania i walidacji metod analitycznych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dociekliwości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • dokładności w realizacji zadań oraz umiejętności poprawnego wyciągania wniosków
 • dobrej organizacji pracy, sumienności
Oferujemy
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji
(CV oraz list motywacyjny) na adres e-mail:

sekretariat@itm.turek.pl

do dnia 31grudnia 2017r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.