Aktualności

Czas na EKOLOGIĘ

4 grudnia 2017 r. odbyła się bezpłatna konferencja pt. Czas na ekologię. Organizatorami wydarzenia były:

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury

Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe. Podczas konferencji dyskutowano jak przy pomocy unijnego wsparcia wzmacniać i rozwijać sektor żywności ekologicznej w regionie łódzkim. Podkreślano również znaczenie jakości żywności, stosowanych agrotechnologii i metod uprawy dla zdrowia człowieka. Z ramienia Stowarzyszenia swój wykład miał również Prezes Stanisław Kolbusz.

PROGRAM KONFERENCJI

GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI