Matecznik to jedno z tych słów, których znaczenie gubi się dziś i zatraca. Brzmi jak muzealny eksponat, bo częściej mówimy o lokalnych społecznościach, lokalności, czy regionach. Dla nas matecznik ma głęboki i żywy sens. Jak pisał Marian Pilot „ojczyzna jest sumą czy też może raczej iloczynem mateczników, które istniały przed zaistnieniem ojczyzn.” 

Biorąc słowa pisarza za symboliczne przesłanie kilka lat temu wspólnie z firmą ProBiotics Polska Sp. z o. o. ustanowiliśmy nagrodę MATECZNIK przyznawaną za konsekwentne i pełne zaangażowania budowanie Kręgu ZDROWA ZIEMIA oraz wielką pracę na rzecz upowszechniania biologizacji. „… bo nikt z nas nie jest na tyle potężny, by mógł uczynić coś naprawdę znaczącego dla ojczyzny, każdy natomiast może zrobić wiele dla swojego matecznika.” – Marian Pilot. 
W tym roku podczas X Ogólnopolskiej Konferencji w Licheniu rzeźba autorstwa Józefa Opali trafiła do Pani Barbary Wójcik. Serdecznie gratulujemy!

Autorem rzeźby jest Józef Opala.
Więcej o artyście na: www.jozefopala.neostrada.pl